Manufaktur Jepang Merosot, Saham Asia Melemah – VIVA