Pengusaha Tekstil Tetap Bayar Listrik Penuh – VIVA