Marzuki Alie: LSM Tak Paham, Tapi Publikasi – VIVA