Panda Nababan: Tuntutan 3 Tahun, Ringan Betul – VIVA