President Yudhoyono Visits Switzerland, Japan – VIVA