Bursa Saham Merespons Janji Mundur PM Italia – VIVA