Alasan Batavia Bayar Ganti Rugi ke Penumpang – VIVA