Bursa Saham RI Cenderung Turun ke Level 3.800 – VIVA