Soal Saham Garuda Nazar, Bapepam Tak Wenang – VIVA