Nikahi CC, Andhika 'Eks' Kangen Band Dikawal Polisi – VIVA