Bentuk Dua Anak Usaha, Timah Ekspansi ke Myanmar – VIVA