Meski Sudah Menikahi CC, Andika Tetap Diproses Hukum – VIVA