20-2-1986: Soviet Kirim Stasiun Mir ke Antariksa – VIVA