Golkar: Kalau Putaran Dua, Yance Pasti Masuk – VIVA