Nazar Bantah Jual Harrier ke Anas Urbaningrum – VIVA