Hamil, Kim Kardashian Prediksi Bobotnya Naik 27 Kg – VIVA