Emirsyah Satar Mundur, Saham Garuda Lepas Landas? – VIVA