Pemerintah Klaim Harga Bahan Pokok Turun Sesuai BBM – VIVA