Piyu: Setelah Padi Vakum, Ari Tak Aktif Bermusik – VIVA