Syuting Film, Chua Kotak Lima Kali Meludahi Lawan Main – VIVA