10-2-1996: Kasparov Kalah Main Catur Lawan Komputer – VIVA