Menteri ESDM: Harga BBM Tak Diserahkan ke Mekanisme Pasar – VIVA