IHSG Diprediksi Lesu, Saham-saham Ini Bakal Menguat – VIVA