Bursa Saham Amerika Gagal Pertahankan Momentum – VIVA