Anak Usaha PTPN X Bidik Ekspor 1.200 Ton Edamame – VIVA