Air Mata Fatimah, Kisah Nyata Nasib Anak PSK – VIVA