alexa Harga Emas Hari Ini 15 Februari 2021: Global dan Antam Turun