alexa Harga Emas Hari Ini 25 Februari 2021: Global dan Antam Turun