Sekolah dan Pusat Yoga Buka, Australia Makin 'Berdamai' dengan Corona