Serbu Mavi Marmara, Israel Divonis Tak Salah – VIVA