Diancam, Konvensi Ahmadiyah Bangladesh Batal – VIVA