Bangkok Banjir,PM Thailand Bisa Batal ke Bali – VIVA