Hendak Kabur ke Nigeria Putra Khadafi Dibekuk – VIVA