Sherry Rehman, Dubes Baru Pakistan untuk AS – VIVA