Foke: 2010, Pertambahan Jalan DKI Hanya 0,01% – VIVA