Kisah Pelarian FR 'Siswa Tersangka Pembunuh' ke Yogyakarta – VIVA