Kamar Kos Jadi Tempat Esek-esek, Ahok: Mana Ketua RT? – VIVA