Ahok Omeli Kepala Dinas Terkait Air Limbah Sampah – VIVA