Ahok Usir Delapan Keluarga yang Duduki Aset DKI – VIVA