Ahok: Masa Gaji Sudah Baik, Masih Saja Korupsi – VIVA