Ahok Bongkar 'Dosa' PT GTJ Selama Kelola Sampah DKI – VIVA