Ahok: Banyak PNS DKI Pintar Tapi Suka Mark Up – VIVA