Digugat Rp100 M, Ahok: Mana Mungkin Minta Maaf Sama Pencuri – VIVA