Gara-gara APBD, Mendagri ke Balai Kota Tegur Djarot – VIVA