Tepergok Cumbui Istri Bawahan, Kapolsek Bogem Anggotanya – VIVA