Ulah Bonek, PT KA Yogyakarta Rugi Rp 100 Juta – VIVA