alexa Adik Sultan Yogya: Gaji dari Keraton Hanya Cukup untuk Pakan Kuda