alexa Abu Janda Minta Maaf, Ketum PP Muhammadiyah: Hukum Tetap Jalan