Trafo PLTU Muara Karang Sudah 10 Kali Meledak – VIVA