Fokus Muktamar, Suryadharma Tak ke Zainuddin – VIVA